Tracker do programowania robotów

SYSTEM PROGRAMOWANIA ROBOTÓW OFFLINE

Procedura śledzenia (track-in) łączy w sobie programowanie on-line robotów z programowaniem off-line robotów w systemach CAD/CAM/Wirtual machining. System bazuje na trakerach IR-Trackingsystem 3D Creator ze swobodnie przemieszczanym narzędziem do programowania oraz pakietem oprogramowania Mercator.

Film pokazujący programowanie robota za pomocą trackera:

Wirtualne uczenie robotów – krok po kroku:

Cechy:

  • Ścieżka robota jest zbierana on-line na podstawie ruchów modułu/narzędzia do programowania, przemieszczając się po rzeczywistej części, ale zbierając jednocześnie dane CAD.

  • Lokalny interfejs użytkownika z wbudowanym PDA

  • Innowacyjna koncepcja obsługi 4 okien

  • Symulacja i optymalizacja procesu

 

  • Adaptacja do różnych wersji robotów dzięki postprocesorom

 

Programowanie ze śledzeniem otwiera nowe możliwości pozyskiwania klientów i rynków zbytu przez bardziej efektywne wykorzystanie robotów:
• do 50% oszczędności czasu
• szeroki zakres aplikacji
• dane 3D zbierane on-line dla optymalizacji procesu
• redukcję kosztów ze względu na łatwe i ergonomiczne wykorzystanie każdego pracownika (bez umiejętności programowania robotów, bazowania itp.)
• tylko jedna metoda programowania dla różnych robotów
• nowe obszary zastosowań mogą spowodować uproszczenie wielu prac programistycznych oraz zwiększenie wskaźnika stosunku zysków do kosztów

 

System oferuje dodatkowe możliwości optymalizacji za pomocą robotów:
zautomatyzowane procedury kalibracji
szybki pomiar przestrzeni roboczej
• często zmieniane i precyzyjne automatyczne pomiary
kompletne i wiarygodne kontroli bezpieczeństwa

 

Mobilny system trakerów IR-Tracking do programowania robotów i aplikacji pomiarowych:

       Jednostka kamery  jako urządzenia śledzącego (tracker)

       Jednostka ręcznego przenośnego urządzenia do programowania i pomiarów

       Końcówka pomiarowa M5 Renishaw o długości 50 mm (końcówka z kulką rubinową 5mm i końcówka z igłą)

       RevX- EXEC

       Plug-In do systemu Eureka (program Eureka: Wirtualna obróbka – symulatory robotów – oraz programowanie off-line robotów)