Główne cechy symulatora maszyn

 FUNKCJE SYMULATORA OBRABIAREK EUREKA

Możliwość budowy dowolnego symulatora maszyny

 • dowolna liczna osi (symulatory obrabiarek 3-osiowych, 4 osiowych, 5 osiowych a nawet z 6 i 7 osiami NC i więcej)
 • dowolna konfiguracja osi (proste menu w postaci drzewa pozwala na definicję powiązań osi oraz wczytywać przypisane im kształty. Wbudowany jest generator prostych kształtów, brył obrotowych i tworzonych przez wyciągniecie)
 •  zdefiniowane osie mogą być liniowe i obrotowe, w różnych ustawieniach względem siebie
 • użytkownik może dodawać za pomoca kreatora magazyn narzędzi, wrzeciono, wrzeciono sterowane, głowicę rewolwerową, uchwyty, sondy, uchwyty specjalne a nawet światła

struktura kinematyczna obrabiarki CNC

Kreator obrabiarki CNC

Interpretacja programu CNC linia po linii, tak jak to robi rzeczywista obrabiarka

 • weryfikacja kodu ISO (programów CNC) lub plików pośrednich CL-data/ATP
 • możliwość sprawdzania programów pisanych ręcznie i generowanych przez systemy CAM
 • dokładna interpretacja cykli maszynowych i zmiennych programu
 • obsługa podprogramów
 • dopasowanie sposobu interpretacji kodów G i M do potrzeb maszyny i użytkownika

 

program nc z parametrami

Przykład programu Sinumeric z parametrycznym posuwem

Kontrola obciążenia narzędzia, optymalizacja warunków skrawania

 

 • Dokładne obliczenia usuwanej objętości materiału, sił oddziałujących na narzędzie, wykorzystywanej energii przez wrzeciono oraz grubości wiórów
 • Optymalizacja wymienionych parametrów według zadanych wartości granicznych

Dokładny opis funkcjonalności i działania modułu optymalizacji można znaleźć tutaj

Symulacja procesu frezowania z wyświetleniem aktualnych wartości sił, momentów oraz grubości wióra

Obsługa dowolnych obrabiarek CNC

 • tokarki i frezarki CNC, frezarko-tokarki
 • symulacja pracy obrabiarek wielowrzecionowych
 • budowanie symulatorów wielogłowicowych
 • maszyny z kilkoma stołami
 • definicja grup wiertarskich
 • kontrola synchronicznej pracy
frezarko tokarka z 2 wrzecionami i 3 glowicami

Frezarko-tokarka z 2 wrzecionami i 3 głowicami

Wykrywanie kolizji

 • możliwość definicji elementów uwzględnianych przy analizie kolizji
 • definicja zachowań (pauza, komunikat, ignoruj)
 • podświetlenie elementów kolizyjnych w obszarze graficznym
 • wyróżnienie fragmentu programu powodującego kolizję
 • informacje o przekroczeniu limitów osi
wykrywanie kolizji maszyny

Podświetlenie elementów kolizyjnych

Sprawdzanie kodu ISO

 • wczytywanie i analiza składni programów pisanych ręcznie i generowanych przez programy CAM
 • weryfikacja kodu ISO z pełną analizą zapisanych funkcji
 • interpretacja cykli wiertarskich
 • wsparcie dla programów pisanych pod sterowanie Heidenhein

 

program ISO fanuc

Przykład programu wczytanego do symulatora

 Obsługa różnych ustawień maszyny i wyposażenia dodatkowego

 • obrabiarki ze stołem uchylno-obrotowym (table-table), głowicą  (head-head) lub ze stołem i głowicą (konfiguracja head-table)
 • obsługa sond i cykli pomiarowych
 • symulacja pracy napędzanych narzędzi
 • symulacja wymiany palet
 • symulacja pracy podajników prętów
 • przenośniki półfabrykatu, odbieraki przedmiotów obrabianych
 • przenoszenie przedmiotów obrabianych
 • otwieranie i zamykanie drzwi
 • wizualizacja ruchu ław mobilnych

frezarka_5x_z_magazynem_narzedzi

5-osiowy symulator obrabiarki CNC z magazynem narzędzi (konfiguracja table-table)

 Ocena rzeczywistego czasu wykonania programu

 • obliczanie czasu cyklów
 • generowanie szczegółowych raportów
 • ułatwiona wycena kosztów obróbki
 • graficzne podsumowanie wyników
 • sumowanie czasów pracy narzędzia
 • raporty EXCEL i HTML

 

 

Raport EXCEL z przebiegu obróbki – podsumowanie czasów

 Ocena poprawności przebiegu obróbki

 • eksport półfabrykatów pośrednich do STL w dowolnym momencie obróbki
 • możliwość pomiaru na dowolnym etapie obróbki
 • porównanie modelu docelowego i efektu obróbki
 • wyświetlanie naddatków i podcięć

Ocena poprawności wykonania obróbki

 Inne ułatwienia

 • kreator narzędzi i sond pomiarowych
 • kreator punktów użytkownika i baz
 • składanie części ułatwiające ustawienie półfabrykatu
 • optymalizacja (obliczanie) minimalnej długości narzędzia

Kreator narzędzi i sond pomiarowych

Pełna historia symulacji

 • pokazanie nietypowych zdarzeń na osi czasu
 • wyróżnienie problematycznych fragmentów programu
 • opisy pojawiających się problemów (typu: wejście w materiał przy ruchu szybkim)
 historia symulacji

Wskazanie kolizji w programie

historia symulacji2

Historia symulacji z podaniem czasu kolizji

Szybkie pozycjonowanie

 • możliwość modyfikacji sposobu przejazdu między dowolnymi fragmentami programu
 • definicja przestrzeni bezpiecznej
 • możliwość obrotu płaszczyzny ruchu
 • interaktywna wizualna modyfikacja programu
 • wykomentowanie oryginalnej części programu i wstawienie nowych ruchów
szybkie pozycjonowanie

Szybkie pozycjonowanie

Podgląd stanu kontrolera

 • na każdym etapie symulacji można zobaczyć aktywne funkcje G i M
 • obliczanie w czasie rzeczywistym wartości parametrów
 • rozbicie czasów na ruchy robocze, szybkie, wymianę narzędzi itp.
 • aktualne współrzędne absolutne i przyrostowe, w aktualnej bazie i układzie maszyny
stan kontrolera CNC

Aktualny stan układu sterowania w czasie obróbki

Wspierane maszyny i układy sterowania

 • dowolny producent (również maszyny specjalne, robione na zamówienie)
 • dowolne układy sterowania
 • wbudowane postprocesory dla Heidenhain, Fanuc, Siemens, Num, OSAI, Z32, Fidia, Selca
 •  inne układy sterowania mogą być zaimplementowane zgodnie z wymaganiami i opisem funkcji
7osiowy symulator

7-osiowy symulator maszyny firmy RONIN ze sterowaniem Heidenhein TNC530