Co to jest symulator obrabiarek CNC

        Machine Tool Simulation

– symulacja pracy obrabiarek CNC

 SYMULATORY OBRABIAREK CNC – wprowadzenie

Symulator obrabiarki CNC – jest to wirtualna obrabiarka, która posiada analogiczną kinematykę i funkcjonalność jak jej rzeczywisty odpowiednik (łącznie z możliwością czytania rozkazów zapisanych w programie), co umożliwia sprawdzanie poprawności ruchowej maszyny podczas pracy oraz poprawności programów obróbkowych i ocenę efektów obróbki (jakość powierzchni, dokładność wymiarowo-kształtowa przedmiotu obrabianego). W symulatorze uwzględnione są wszystkie geometryczne aspekty obróbki – nie jest uwzględniany wpływ procesu skrawania (siły, drgania, chłodziwo, niejednorodność materiału obrabianego).
Eureka umożliwia przeprowadzenie pełnej symulacji 3D pracy obrabiarek CNC z wykorzystaniem przyjaznego i intuicyjnego interfejsu graficznego i w oparciu o kod G (program CNC) lub pliki pośrednie CL/ATP.
Symulacja pracy maszyny i sprawdzanie programu CNC (tzw. wirtualna obróbka) polega na tym, że:

– kinematyka modelu maszyny (przestrzenna wizualizacja 3D) wiernie odzwierciedla samą budowę obrabiarki jak i jej wyposażenie

– na podstawie wczytanego programu CNC prowadzona jest symulacja kodu  w czasie rzeczywistym oraz z uwzględnieniem kompensacji krawędzi skrawającej

– program jest analizowany w taki sam sposób, jak robi to układ sterowania – linia po linii, z uwzględnieniem wszystkich funkcji, rozkazów, zmiennych i parametrów oraz pętli i wywołań podprogramów

– czynności opisane w programie (np. M6 – wymiana narzędzia) są odzwierciedlone w symulacji za pomocą odpowiedniego działania

– w czasie symulacji można śledzić względne ruchy narzędzia i przedmiotu obrabianego, pokazać ślad (drogę) narzędzia  oraz usuwanie materiału

– na podstawie modeli bryłowych wszystkich elementów (maszyny, przygotówki, modelu docelowego) sprawdzana jest kolizyjność procesów obróbki

– wszystkie etapy symulacji są zapisywane w historii symulacji a w programie CNC sa zaznaczane linie, które posiadają błędy lub mogą powodować kolizje

– użytkownik może naprawiać wykryte błędy programu przez ręczną modyfikację, wykorzystaniu trybu JOG (przemieszczanie narzędzia za pomocą suwaków lub wirtualnego manipulatora do wymaganej pozycji) lub MDI (wpisywanie rozkazów do wiersza poleceń i ich wykonanie). Nowe pozycje mogą być dopisane lub mogą zastąpić dotychczasowe pozycje. Użytkownik może wybrać rodzaj ruchu między punktami (szybki lub roboczy).

Symulacja dizałania obrabiarki w programie Eureka pomoże uniknąć ryzyka uszkodzenia drogich przedmiotów obrabianych, złamania narzędzia, uszkodzenia oprawek, uchwytów czy nawet kolizji maszyny w wyniku błędów programów CNC.

Eureka wspiera wszystkie rodzaje maszyn i wszystkie dostępne na rynku układy sterowania, takie jak: Heidenhain, Fanuc, Siemens, Num, OSAI, Z32, Fidia, Selca.

Główne cechy:
* Pełna symulacja 3D z usuwaniem materiału
* Automatyczne wykrywanie kolizji
* Weryfikacja kompleksowych programów CNC
* Weryfikacja cykli pomiarowych
* Optymalizacja ścieżki
* Dokładne obliczanie czasów
* MDI i wirtualny JOG
* Zintegrowany moduł składania obrabiarek
* Symulacja wielowrzecionowych obrabiarek
* Symulacja synchronizacji i wieloprzepływowych systemów
* Automatyczne raportowanie

 Przykład kompletnego symulatora maszyny, zbudowanego w programie Eureka:

 eureka_wirtualna_obrobka

 Możliwa jest również budowa symulatorów i sprawdzanie poprawności programów dla centrów tokarskich 3-, 4- i 5-osiowych oraz frezarko-tokarek:

 weryfikacja_programow__w_kodzie_dla_3_4_5_osiowych_tokarek_i_tokarko_frezarek

Symulatory mogą być rozszerzone o zewnętrzne osie sterowane numerycznie oraz magazyny narzędzi.