Korzyści ze stosowania symulatorów maszyn

SYMULATORY OBRABIAREK CNC – KORZYŚCI

Wykorzystanie symulatora obrabiarek CNC pozwala na przygotowanie i dokładne sprawdzenie programów obróbkowych przed wczytaniem ich na maszynie. Symulator interpretuje program linia po linii, dokładnie tak samo jak rzeczywista maszyna, ma również identyczną kinematykę i wyposażenie (uchwyty, magazyny, palety, itp.).

Dzięki symulatorowi maszyn CNC możliwe jest:

 • sprawdzanie programów obróbkowych
 • kontrola i optymalizacja warunków skrawania
 • testowanie programów bez blokowania obrabiarki
 • optymalizacja programów CNC
 • przygotowanie programów nie posiadających błędów i kolizji
 • wykrycie błędów postprocesora CAM
 • dokładne określenie czasu obróbki
 • określenie pozostawionego materiału (naddatków) w formie wizualnej jak i w dowolnym punkcie modelu – raport liczbowy
 • wykrycie podcięć
 • sprawdzenie wymiarów uzyskiwanych podczas operacji
 • rozróżnienie i dobór narzędzi
 • poprawny dobór systemów mocowania i bazowania
 • bardziej wiarygodna wycena zleceń obróbki CAM
 • kontrolowanie kształtu i wymiarów obrobionego przedmiotu oraz wprowadzanie stosownych korekt w programach CNC