Wdrożenia obrabiarek

Wdrożenia obrabiarek

  1. Symulator obrabiarki 5x KIMLA – 5-osiowe centrum frezarskie

Wdrożenie polegało na wykonaniu symulatora bramowego centrum frezarskiego 5D do obróbki miękkich materiałów (pianki/tworzywa) pod formy z laminatów oraz obcinanie wypływek i wycinanie elementów w wyrobach z laminatów. Przygotowano symulator z uwzględnieniem kinematyki maszyny (konfiguracja head-head) oraz zaprogramowano wszystkie funkcje układu sterowania, łącznie z RTCP (TCP) i cyklami wiertarskimi.

5x symulator KIMLA